Ajurweda

Ajurweda to rozwinięty w starożytnych Indiach system medycyny niekonwencjonalnej. Termin ajurweda składa się z dwóch słów "ayuh" (sanskryt - życie), oraz weda (pismo). Jest to nauka, która mówi o zdrowiu fizycznym, psychicznym i duchowym. Od 1999 r. Ajurweda  uznawana jest przez Światową orgnizację zdrowia (World Health Organisation - WHO), jako koncepcję zdrowia i terapii.
Według ajurwedy mamy do czynienia z pięcioma głównymi żywiołami: eterem (akaśa), powietrzem (waju), ogniem (agmi), wodą (dźala) i ziemią (prythwi). Żywe stworzenia charakteryzuje jeszcze jeden: prana - jest to życiowa energia i siła. Podstawowym jej założeniem jest fakt iż zarówno wszechświat, jak i każda pojedyncza jednostka są jednością, która potrafi sama funkcjonować i harmonizować. Postrzega każdego człowieka jako wyjątkowego i niepowtarzalnego. Konstytucja każdego człowieka mówi nie tylko o zdrowiu fizycznym, ale również psychicznym, usposobieniu i relacjach z innymi ludźmi. Ajurweda to sposób na życie, który zakłada, że powinno ono być nie tylko zdrowe, ale również szczęśliwe i pełne harmonii z własnym ciałem. 

Ajurweda to niewinna i najstarsza nauka medyczna o holistycznym leczeniu człowieka. To nie tylko nauka o leczeniu chorób, ale nauka o tym, jak zachować zdrowie. Ajurweda zwiększa długość życia ludzi. Żadna inna nauka medyczna nie ma tak długiego doświadczenia jak ajurweda. Udowodniono, że Ajurweda ma ponad 5000 lat historii, co świadczy o jej skuteczności.